Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť !

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznie Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov – naši žiaci dnes bubnovali spolu so spolužiakmi zo ZUŠ. ZŠ