Kynologický krúžok

Po niekoľkých rokoch opäť počuť na školskom dvore štekot psíkov. Máme kynologický krúžok. Po počiatočnom veľkom záujme o tento krúžok nás ostalo asi 20 členov. Som veľmi rada, že sa stretávame dvakrát do týždňa. V piatok máme skôr teoretické zameranie, rozprávame sa o psíkoch, o psích plemenách, vymysleli sme aj názov nášho krúžku –  QD, urobili sme logo a pripravujem kresby do kalendára, v ktorom chceme skombinovať fotografie s kresbami. V sobotu sa venujeme, pokiaľ nám praje počasie, výcviku. Veľmi si vážim, že na sobotňajšie stretnutie chodia s deťmi aj rodičia, a dokonca aj rodičia s deťmi, ktorí zatiaľ nemajú doma svojho psíka. Na krúžku majú možnosť zažiť, akú časť dňa je potrebné psíkovi venovať. Aj tu sa vytvárajú hodnoty, pocit zodpovednosti a prijímajú sa rozhodnutia, ktoré potom na niekoľko rokov ovplyvnia život celej rodiny. Pretože ak sa rozhodneme pre psíka a otvoríme aj jemu svoje srdiečko, je to doslova láska na celý život.

V sobotu teda cvičíme, najskôr sme sa potrebovali všetci zoznámiť, niektorí prišli vytešení, iní vystrašení z toľkého počtu psov. Postupne však už dokážeme neťahať na vôdzke, zvládneme privolanie, chôdzu pri nohe  a aj odloženie na mieste. To sú základné cviky poslušnosti, bez ktorých by sa nám ťažko posúvalo ďalej. Od ochotných rodičov máme sľúbenú pomoc pri zhotovovaní prekážok, chceme sa totiž venovať agility. Chceme také prekážky, pri prekonávaní ktorých budeme mať my aj naši malí kamaráti radosť. Naším zámerom nie je súťažiť medzi sebou, kto je lepší alebo rýchlejší, ale zažívať na našich stretnutiach radosť z pohybu a vidieť, ako sa nám krásne formuje a vyvíja vzťah, či už so psíkom, ale aj medzi nami. Mgr. Viera Sofia Andrassy