Láska kvitne v každom veku

V našej škole vedieme deti k láske a úcte k starším a tiež k dobrovoľníctvu ako takému. Zapojili sme sa do jarnej výzvy o.z. „Koľko lásky“ s názvom: Láska kvitne v každom veku. Žiaci vyrobili krásne kvetinové pozdravy s venovaním a v piatok 7.6.2024 sme ich boli odovzdať do Zariadenia opatrovateľskej služby Cilka. Pri tejto príležitosti sme si pripravili aj milý program v podobe básničiek, tančekov a hry na klarinet. Potešenie bolo na oboch stranách, o čom svedčili usmiate a spokojné tváre seniorov ako aj našich žiakov. ZŠ