Naši štvrtáci na návšteve v kníhkupectve

V rámci predmetu Slovenský jazyk a literatúra žiaci 4. A triedy navštívili kníhkupectvo Knihart v Revúcej. Prostredníctvom zaujímavej besedy s pani Tatianou Krškovou sa dozvedeli rôzne informácie o slovenských spisovateľoch a ilustrátoroch, ktorí sa venujú tvorbe literatúry pre deti a mládež.  Zazneli mená ako Gabriela Futová, Lena Riečanská, a ďalšie.

     Nasledovala zaujímavá aktivita vo dvojiciach, v ktorej sa hravou a zážitkovou formou  žiaci dozvedeli o spisovateľke Astrid Lingrenovej a hlavnej hrdinke jej kníh Pipi Dlhej Pančuche. Následne si mohli knižky o Pipi Dlhej Pančuche pozrieť a prelistovať, zistili, že táto kniha bola preložená do všetkých svetových jazykov.

     Žiaci mali možnosť s knižkami pracovať, prelistovať si ich a aj takýmto spôsobom formovať svoj kladný vzťah ku knihách a k čítaniu.