Návšteva rodičov

Treba pomáhať ľuďom v núdzi. V 2.B triede sa žiaci dozvedeli o veľkej pomoci všetkým núdznym ľuďom. Nielen počas vianočných sviatkov ale celý rok pomáha Diecézna Charita v Rožňave, kde pracuje aj mamka našej žiačky Adelky Ganajovej, p. Katarína Ganajová. Veľmi pekne ďakujeme za ochotu stráviť s nami pár pekných a poučných chvíľ. Žiaci 2B triedy.