Nedaj sa, hovor o tom !

8. decembra k nám zavítalo divadelno – výchovné predstavenie – Nedaj sa, hovor o tom ! Naši žiaci II. stupňa boli súčasťou predstavenia, ktoré rieši problémy mladých, ako sú šikana, sociálna nerovnosť, obťažovanie, či nástrahy internetu, inovatívne a pútavno prostredníctvom moderátora, naživo hraných scénok, videí cez výpovede známych ľudí. Ďakujeme. ZŠ