Odmena naším prvákom

Naši najmenší žiaci 1.A a 1.B triedy si po úspešne zvládnutom prvom školskom roku vyslúžili deň plný zábavy a objavovania. Spoločne sa dosýtosti zabavili a vyšantili v Alexparku v Spišskej Novej Vsi. Po ňom sa presunuli do miestnej ZOO, kde mohli byť v blízkosti zvierat nielen tých, ktoré poznajú zo svojho okolia. Školský výlet dopadol na výbornú a už teraz sa tešia na ďalší. ZŠ