Rodinné krídla

Podujatie s názvom Rodinné krídla 2024, zamerané na bezpečie v rodine bolo venované spomienke na PhDr. Evu Štullerovú, psychologičku, ktorá mala tiež ,, krídla ,, ktorými ochraňovala svojich klientov. Podujatia sa zúčastnili aj žiaci a pedagógovia z našej školy. Odborne ho zastrešili zamestnankyne z CPP v Revúcej , bolo spojené s premietaním fotografií a videí na tému bezpečia v rodine , ktoré žiaci vytvorili v rámci okresnej súťaže a doplnené kultúrnym programom . Z našich žiakov do okresnej súťaže prispeli hodnotnými fotografiami z rodinného prostredia Dianka Kilíková a Filip Hižnay zo 7. A triedy, Laura Melicherová zo 7. B triedy a Reels – om od Andrei Fečkaninovej z 8.A triedy z bezpečného prostredia tanečného odboru ZUŠ, kde sa ona cíti bezpečne a spokojne. Hlavná myšlienka tohto podujatia bola vysoko pozitívna a všetci zúčastnení žiaci si odniesli domov hodnotné ceny ako prejav poďakovania. ZŠ