Rozprávkové popoludnie v ŠKD

V školskom klube detí sme si rôznymi formami pripomenuli všetky rozprávky, ktoré poznáme – či už tie, ktoré si radi prečítame alebo tie, pri ktorých radi oddychujeme – animované. Prečítali sme si aspoň pár strán z knižiek, oddýchli pri vyrábaní rozprávkového sveta a nakoniec nesmel chýbať ani kvíz, pri ktorom deti rozlišovali, aká znelka patrí k rozprávke. Deň sme zakončili relaxom pri pozeraní rozprávok. ŠKD