S Políciou SR v ŠKD

Vo štvrtok 6.6. sme u nás v školskom klube detí, už takmer tradične, privítali policajtov na besede o bezpečnosti. Táto téma je o to viac aktuálna, že sa blížia letné prázdniny, deti budú častejšie vonku, či už pešo, na bicykloch či kolobežkách.Ďakujeme Npor. Mgr. Lenke Lapašovskej a kpt. Mgr. Milošovi Trnavskému za poučné rozprávanie a ukážku policajného auta. ŠKD