Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Základná škola J. A. Komenského Revúca

Komenského 7

050 01 Revúca

IČO : 037833847

Riaditeľ školy : Mgr. Emil Valko, valko@zskomre.sk, 058/2851580, 0901712936

Zástupca riaditeľa pre II. stupeň ZŠ : Mgr. Jana Vavreková, vavrekovajana@gmail.com, 058/2851592

Zástupca riaditeľa pre I. stupeň a ŠKD : Mgr. Adriana Ružiaková, ruziakova@zskomre.sk, 058/2851592

Výchovný poradca : PhDr. Alena Guliariková, guliarikova@zskomre.sk, 058/2851581

Kariérový poradca : Mgr. Mariana Pomaj, pomaj.mariana@gmail.com, 058/2851581

Ekonomické oddelenie :

Bc. Jana Ďurejova Gurská, skola@zskomre.sk, 058/2851581, 0911631835

Monika Nagypálová, skola@zskomre.sk, 058/2851581, 0911631835

Vedúca zariadenia školského stravovania : Monika Belánová, jedalen@zskomre.sk, 058/2851582, 0910725348

Prevádzková doba :

Vrátnica školy : 6:00 - 18:00

Vedenie školy : 7:30 - 15:00

Školský klub detí : 6:30 - 7:30, 11:30 - 17:00

Zariadenie školského stravovania : 6:30 - 14:30

Kontaktujte nás

Tel. č. -  riaditeľstvo ZŠ : 058/ 285 15 80, 0901712936

Tel. č. -  kancelária ZŠ : 058 / 285 15 81, 0911631835

Tel. č. -  zástupkyne riaditeľa školy : 058/ 285 15 92

Tel. č. -  školská jedáleň pri ZŠ : 058 / 285 15 82, 0910725348

E-mail : skola@zskomre.sk


Napíšte nám