Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Naše úspechy

Cena riaditeľa školy 2010  - Zuzana Ganajová, Mariána Szabová

Absolvent školy 2010 - Kristína Krokavcová, Katarína Stanová

Reprezentant školy 2010 - Filip Vavrek , Kristína Galová

 

 

Matematická olympiáda okresné kolo  - M. Huťanová - Z9 - 2. miesto, R. Humeník - Z8 - 2. miesto, L. Szabó - Z7 - 2. miesto

Pytagoriáda  okresné kolo -  V. Zatrochová - P3 - 1. miesto, M. Truhan - P7 - 3. miesto , R. Humeník - P8 - 1. miesto

Biologická olympiáda okresné kolo- Z. Pipasíková - 1. miesto, E. Pipasíková - - 2. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku okresné kolo - Z. Ganajová - 1. miesto, R. Zeman - 3. miesto

Štúrov Zvolen regionálne kolo - P. Kmecová - 2. miesto, K. Galová - 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín okresné kolo - F. Vavrek - I. kat. - 1. miesto, Z. Ganajová - 2. miesto a 3. miesto v regionálnej prehliadke

Detská divadelná Revúca - 3. miesto

Rozprávkové vretienko okresné kolo - F. Vavrek a V. Zatrochová - 1. miesto

Zlatá podkova krajské kolo - F. Vavrek - 2. miesto

Zlatá podkova celoslovenské kolo - Z. Ganajová - 2. miesto Filip Vavrek

Šaliansky Maťko krajské kolo - F. Vavrek - 2. miesto

Okresné kolo cezpoľný beh dievčatá - 2. miesto

Obvodné kolo vybíjanej dievčat - 2. miesto

Obvodné kolo basketbal dievčat - 2. miesto

Obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov - 3. miesto

Obvodné kolo v malom futbale starších chlapcov - 1. miesto

Celoslovenské kolo v hádzanej dievčat - 8. miesto