Streľba zo vzduchovej pušky – okresné kolo

6. decembra sa konalo Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky. Naše družstvo strelcov uspelo.

1. miesto – Lenka Hudecová – kategória mladších žiačok

1. miesto Martin Beláň – kategória mladších žiakov

2. miesto – Michal Ondrik – kategória mladších žiakov

1. miesto – Lenka Hudecová, Martin Beláň, Michal Ondrik – družstvo mladších žiakov

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. ZŠ