Venujte nášmu RZ pri ZŠ 2 % dane

Milí rodičia, priatelia školy, venujte nášmu Rodičovskému združeniu pri ZŠ J. A. Komenského 2 % vašej dane za  rok 2023. Takto získané finančné prostriedky budú využité na podporu a modernizáciu vyučovacieho procesu pre vaše deti, našich žiakov.

Ďakujeme.

Rodičovské združenie pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej

Tu nájdete potrebné tlačiva :

Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane

Potrebné tlačivá sú k dispozícii aj vo vstupe do budovy školy.