Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok
 

Tlačivá na stiahnutie základná škola :

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka z iného školského obvodu

Žiadosť o výnimočné prijatie žiaka do 1. ročníka

Žiadosť na vydanie odpisu vysvedčenia

a iné :

Zápisný lístok  PDF  DOC  ODT

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky PDF  DOC  ODT

Rozhodnutie elektronicky PDF

Žiadosť o prijatie žiaka na povinnú školskú dochádzku PDF  DOC  ODT

Žiadosť o individuálne vzdelávanie žiaka PDF  DOC  ODT

Žiadosť o osobitné plnenie povinnej školskej dochádzky PDF  DOC  ODT

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky PDF  DOC  ODT

Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania na vašej škole PDF  DOC  ODT

Žiadosť o oslobodenie z telesnej a športovej výchovy PDF  DOC  ODT

Žiadosť o uvoľnenie z výučby PDF  DOC  ODT

Žiadosť o odškodnenie úrazu PDF  DOC  ODT

Tlačivá na stiahnutie ŠKD :

Žiadosť o zníženie príspevku v ŠKD

a iné :

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD PDF  DOC  ODT

Zápisný lístok dieťaťa do ŠKD PDF  DOC  ODT

Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD PDF  DOC  ODT

Vyhlásenie dieťaťa z ŠKD PDF  DOC  ODT

Oznámenie o zmene času odchodu dieťaťa z ŠKD  PDF  DOC  ODT